Artikel: Gezondheid in milieu en economie

Gezondheid in milieu en economie

 Gezondheid in milieu en economie


Tegenslag en verval zijn vaak de motor voor evolutie. Zo worden immers lessen geleerd en ontstaan er inzichten en een collectief besef, die veranderingsprocessen op gang brengen en uiteindelijk een samenleving vooruit helpen. Dat scenario lijkt zich vandaag af te spelen


op vlak van ecologische en milieuproblemen. De klimaatboodschap van Al Gore gaf aanleiding tot onheilsboodschappen over milieu en klimaatveranderingen, die straks onomkeerbare schade dreigen aan te richten. Die onheilstijdingen haalden terecht de voorpaginas en waren blijkbaar indringender dan


het protest dat een aantal zwangere moeders onlangs lieten horen voor


het Europees parlement. Zij klaagden vooral het gebrek aan bescherming tegen schadelijke stoffen van industrie en consumptiegoederen aan, die hun kinderen bedreigen nog vr ze geboren zijn.


Kyotonorm volstaat niet


Wie ervan uit blijft gaan dat vooruitgang een louter economisch-budgettair verhaal is en dat met het verhelpen van economische mankementen alle hindernissen op weg naar het beloofde land genomen zijn, negeert alles wat mensen bekommert. De vele kinderen met problemen aan de luchtwegen zijn een duidelijk signaal. De vervuiling van bodem, lucht en water, ons chemisch ingrijpen op groenten, fruit en dieren. Is dat alles zonder impact op de gezondheid van mens, dier en plant? We evolueren naar een situatie waarin gezondheid niet de norm is, maar iets wat door dokters en therapeuten wordt geproduceerd, zoals welvaart in ondernemingen. Wetenschappers waarschuwen dat het niveau van broeikasgassen de komende jaren zal blijven stijgen. De Kyotonorm ligt immers te laag en kan de stijging alleen afremmen.


Volgens de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling zal ons land die norm in 2012 niet eens halen en bestaat het gevaar gesanctioneerd te worden. De milieuproblematiek is hoe dan ook n van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.  


Eerlijke en ecologische handel


Het autoverkeer, maar ook het wereldwijde transport met vliegtuigen en schepen brengen massaal broeikasgassen in de lucht en vooralsnog zijn er geen maatregelen opgelegd om die uitstoot te reduceren. Dat soort goederentransport neemt integendeel nog toe. Dat heeft te maken met het klein aandeel dat de transportkost inneemt in de globale productiekost. Daardoor is het economisch rendabel om goedkope producten van overal ter wereld in te voeren, vaak met vragen over de kwaliteit ervan. Zo kan je bij ons bijvoorbeeld Zuid-Afrikaanse appels kopen, terwijl een overvloed aan appels van eigen bodem te verkrijgen is. Ontwikkelingslanden moeten uiteraard vooruit geholpen worden, maar dan liefst in een systeem van eerlijke handel, dat bovendien ecologisch aanvaardbaar is. Economische motieven en maximale winst halen het te vaak op milieu, gezondheid en levenskwaliteit op lange termijn. Voor een betere wereld is er nood aan diepgaande veranderingen. Een evolutieproces is een lange weg. Zinvolle wegwijzers op die weg zijn die naar meer samenhang en gemeenschappelijke waarden, besef van onderlinge afhankelijkheid en zich geborgen weten, naar zorg, toewijding en belangeloosheid. Zo komen we altijd weer bij het gezin als belangrijkste bron van levenstevredenheid en kwaliteit.

Website  http://www.gezinsbond.be/html/Hoofdartikels/2006/hoofdartikel20061208.htm  Open in een nieuw venster: http://www.gezinsbond.be/html/Hoofdartikels/2006/hoofdartikel20061208.htm

Toegevoegd op: Sunday 06 May 2007 @ 22:36

Activeer uw javascript om de e-mail weer te geven

© Kabloonak Communications 1999-2019