2665_75_banner-ardac-01.gif

Stenen Parels te Wéris

De Stenen Parels uit Wéris.de noordelijke dolmen van Wéris
Via genetisch onderzoek weten we dat de homo sapiens tussen de 40 en de 50.000 jaar geleden in Europa zijn aangekomen. Nu spreken we niet over de zijtakken in de stamboom. Deze eerste mensen kennen we van grotschilderingen (De grot van Lascaux is ontdekt in 1940. De rotstekeningen worden zo'n 17.000 jaar geleden gesitueerd)en van hun eerste bouwwerken. Iedereen kent natuurlijk Stonehenge in Groot Britannië of de lijnen met stenen te Carnac in Frans Bretagne, Dit zijn de bekendste bouw(kunst)werken uit het stenen tijdperk. Maar de megalieten bouwers hebben niet enkel hun sporen in Frankrijk en Engeland achter gelaten. De hele noordelijke hemisfeer lag bezaaid met deze monumenten. De megalitische formaties in Europa zijn opgezet vanaf ongeveer 5000 v. Chr. Natuurlijk gaan wij ons hier beperken tot onze Belgische Ardennen. Dankzij het onderzoek van de gebroeders Brou weten we dat er veel meer zijn en er nog veel meer waren. Helaas heeft de hedendaagse mens niet altijd het begrip dat het hier gaat om hun eigen patrimonium en niet om gewone stenen. De bekendste site waar men zulke stenen vindt ligt in Wéris (in de provincie Luxemburg een deelgemeente van het stadje Durbuy.

- Zoals je ziet zijn onze megalieten 7000 jaar geleden gebouwd. Dit wetend is het onmogelijk om te beweren dat de megalieten door de Kelten zouden gebouwd zijn. Ook het woord hunnebed is foutief, De nederlandse benaming “Hunebed” is een gedachte uit de zeventiende eeuw. Er was de theorie dat deze stenen door reuzen zouden zijn gebouwd. Het woord "hun" betekend zowel "Hongaar " als "reus". Deze theorie werd dan ook nog versterkt door de menselijke beenderen die men vond in en rond de dolmens. (Een reus die aan zijn stenen tafel zit te eten.) Zij konden niets anders dan slachtoffers zijn van de lang verdwenen reuzen of hunen en deze theorie heeft land standgehouden. Wat we wel altijd wel begrepen hebben is dat deze monumenten verbonden zijn geweest met het heilige of het bovennatuurlijke.  Wat we wel weten uit de legenden van de Kelten is dat er reeds een volk bestond voor zij aankwamen die de Kelten de Kinderen van Dana noemde (Tuatha de Dana) -

wordt vervolgd...
URL
http://www.feoras.com
Email
  • Date de création : 03/03/2006 16:13:32
  • Date de dernière modification : 23/08/2008 07:49:55