2665_75_banner-ardac-01.gif

  • We behouden ons het recht voor om bepaalde inscripties te weigeren of te verwijderen en dat zonder kennisgeving en uitleg van ons aandeel, de voorgestelde informatie geheel of gedeeltelijk wijzigen.
  • We behouden ons ook het recht voor om een inscriptie van een categorie te wijzigen als we inschatten dat deze slecht geplaatst is, of na toevoeging van categorieën.
  • Als uw website in meerdere talen is, verdient het de voorkeur om de namen en beschrijvingen in de bekende talen te noteren.
  • De postcode is een selectiecriterium voor een onderzoek.
  • U hebt de mogelijkheid om uw inschrijving in de directory later te wijzigen.
  • Vul dit formulier zorgvuldig in. Respecteer de interpunctie. Schrijf niet alles in HOOFDLETTERS.
  • Een link naar onze website wordt ten zeerste op prijs gesteld.
  • U wordt per e-mail op de hoogte gebracht als uw inschrijving is geaccepteerd.

Informatie

Waar vindt de gebeurtenis plaats?

Geef 'Adres, stad, provincie/postcode' in. Als u de locatie opgeeft zullen er voorstellen verschijnen. Kies één van de voorstellen om de markering te zien, daarna kan u de markering verzetten naar de exacte locatie.

Contact

Gelieve telefoonnummers op de volgende wijze toe te voegen :
Voorbeeld : voor België 086 21 12 34 moet worden +32 86 211234. +32 : landnummer. 86 : prefix zonder 0. 211234 : lokaal telefoonnummer zonder spatie. Spatie na landnummer en na de prefix .
Andere manieren zijn niet geldig.

Foto's